Razpis

RAZPIS

PRAKTIČNEGA LICENČNEGA SEMINARJA ZA VSE

STROKOVNE DELAVCE V NOGOMETU

 

 

PRIREDITELJ:

Nogometna zveza Slovenije ter Zveza nogometnih trenerjev Slovenije v sodelovanju s podjetjem OKS-OLIMP, d.o.o.

KRAJ:

Ljubljana, Nogometni stadion Ljubljana, Milčinskega 2, 1000 Ljubljana

TERMINI TEČAJA:

 

09.09.2013

VODJA SEMINARJA:

Bogdan Trope

UDELEŽENCI:

 

Ni omejitev prijave.

POGOJI PRIJAVE:

Prijavljeni morajo imeti pridobljen vsaj en trenerski naziv v nogometu.

Bodite pozorni na pravno obvestilo.

PRIJAVE:

 

 

Sprejemamo samo spletne prijave, ki jo lahko opravite v rubriki »prijava na dogodek«

ROK PRIJAV:

Nedelja, 1.9.2013

 

PRIJAVNINA:

Licenčni seminar je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost, in šport.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

Udeleženci si bodo z udeležbo na licenčnem seminarju zagotovili 20 kreditnih točk.

Licence na predlog NPŠZ izda OKS.

 

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013;  razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«.